is toegevoegd aan uw favorieten.

Zeedelyke geschiedenisse of aangenaam winter-groen. Vervat in verscheide stichtelyke gedichten en voornaame leerstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 228 )

ook Alexander genaamt werd, dog niet de deugden van Alexander bezat, zeide; Aut nomen, aut mores muta: Gy moet, of de Zeden, ef den Naam veranderen.

De Engelfche Leeraar vraagt , of dan alle Menfchen, by het laatfte Gericht verfchynen zullen? daar op hy zelve antwoord,III part. 939. art. y. De magt van te oordeelen is Christus gegeven als eenen Menfche. als eene beloning voor de Ootmoedigheid, welke Hy in zyn Lyden bewees, en dawegens is het betamelyk, dat alle Menfchen verzamelt worden in bet Gerichte, om te zien zyne Verhooging in de Menfchelyke Natuur, waar door Hy aangefleld is tot een Richter van Levenden en Dooaen. De Ootmoedigheid Christi behaagt wel niet den Hovaardigen, maar u, als eenen waaren Chriften , wanneer zy u behaagt, volgt Christus daarin na. Zie S. Auguftinus in Pf. 93. ad. v. 13. Gelyk dan de Apo/tel ook uitroept: Induimini Dominum Jesum Christum, Rom. 13: 14.. Doet aan den Heere Jesus Christcs: enz. Zulks gefchied in Navolging zyner Deug. den, onder welke de voornaamlte de Ootmoedigheid is.

Elke Gelykenis hinkt, en eigen Lof zeer Jlinkt: daarom zegt de H. Gregorius Homil. 7. in Pfal. Wilt gy Lof hebben , dat het gefchieden van eenen vremden Mond , en niet van u zelven; want eigen Lof maakt de Menfchen gehaat by Godt en Menfchen: maar wie zig gering fchat, die verwerft groote Eer. Zeker Hooftman, dewyl hy zig in Waarheid onwaardig fchatte, Christus in zyn Huis te

ont-