Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *3J )

Merk' dat,fnoade Creatuur.

Snood, onrein, in Drek gelegen, Zonder Deugt en in de Zond'; Daar dan als een Riet beweegen Is gelyk de Wereld rond i Dan daarop zult gy eens zinken, En gelyk een Aas verjtinken, In u Huil voor zandenflraf, Laat dan van uw Zonden af.

19.

Wat wilt gy, 6 Jlof der Aarden, Wat maakt u zoo groeten Moed? Gy zyt immers Niets van waarde, 't ls met u als Ebbe en Vloed: Ach, hoe moet uw Grootsheid Jlinkenl Gy uw Vleugels laten zinken, Ei, bezie dog eens uw Voet, Als de Paauw des Zomers doet.

20.

Zoo veel Jlof ooit de Aard1 mag geven Zoo veel uwe Zonden zyn; 3 Godt moet zelfs uw Hart doen leven Om hevryd te zyn van pyn; Doet dan boete, in Stof en Affchen Laat u Jesus bloed afwafjehtn, ' En ootmoedig hem belydt, Dat gy een groot Zondaar zyt.

Pc

Sluiten