Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET XXI. HOOFTSTUK.

Niets zoo zeer men ooit bemind. Of de Liefde 't Overwint.

Als Ifa'dk van zynen Vader Abraham, tot een Slacbt-Offer zoude Opgeoffert worden, moeit by zelfs het Hout, dat daar toe van nooden was, op zyne Schouderen, dragen. Christus Jesus , die van zynen Hemelfchen Vader in deele Wereld gezonden was, om voor onfe Zonden te voldoenden eenZoen-

Of-

Sluiten