Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aa MEY 1798. 4*3

feeren van het Penfioen, welk hem Requestrant, in voorfchreeve qualiteit, *t 370. 'sjaars, is toegelegd geworden:

En is gedecreteerd: de voornoemde Requeste en Bylagen, in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal daar toe benoemd, om der Vergadering te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste van David Strohe, gepenfioneerd Chirurgyn - Major in dienst der Bataaffche Republiek ; houdende , om daarby gealiegueerde redenen, verzoek, dat hy mag blyven jouïsfeeren van het Penfioen, welke hem Requestrant in voornoemde qualiteit 's jaars is toegelegd geworden:

En is gedecreteerd: de voornoemde Requeste en Bylagen, in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot het werk der Penfioenen, in een Committé Generaal daartoe benoemd , om der Vergaderin te dienen van confideratiën en advis.

Is geleezen de Requeste vtmjan Ortwyn Westenberg, gepenfioneerd Lieutenant-Colonel in dienst der Bataaffche Republiek; houdende, om daar by gealiegueerde redenen verzoek, dat hy mag blyven jouisfeeren van het Penfioen, welk hem Requestrant in voorfchreeve qualiteit, 'sjaars is toegelegd geworden:

En is gedecreteerd: de voorfchreeve Requeste en Bylagen, in originali, te ftellen in handen van de Commisfie tot het werk der Penfioenen , in een Committé Generaal daar toe benoemd, om der Vergadering te dienen van confideraiiën en advis.

Is geleezen de Requeste van Johan Wilhelm Fisfcher, gegenfioneerd Lieutenant-Colonel , in dienst

Sluiten