Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4tS 22 MÊY 1798.

™hhl Rvg,'Ster dGr D?creeten van de Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bacaaffchen

lt nlZ^-9- Mev geleden; houdende des zelfs bekrachtiging van een aan hun den ic Mev te

certincaten door Schippers uit deOosc-Zee komende de Zond pasfeerende, en naar deeze Republiek gedestineerd, enz. zoo als zulks breeder in de No uien van den voorfchreeven 15. Mey ftaat vermeld:

DecrVencavanCHP/reC^re T het ™^hreeve Extractuecreet van de Tweede Kamer gedaan was heczelve aangenomen voor notificatie- '

ExSerX? gedecr^teerd: <^ bet meergenoemde Lxtract-Decreec ter Cancelary deezer Vergaderd zal worden gedeponeerd. b«-utunö zaj

uicAhenc rJZ^R ^eëxhibeert ^, een Excract vin Z V g ^ D/creeren va" ^ 7W, Kamer van hec Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaifchen

Ïet\el2 f"-18' Mev Woéden; houdende c£ zelts bekrachtiging van een aan hun den 16. Mev te vooren toegezonden Befluit, betrekkelyk een gedaan

meld " van den voor^iireeven 16. Mey ge-

Decreet fr^ecrure ™ het voorfchreeve ExtractUecreet van de AWr gedaan was het/el vp

aangenomen voor notificatie : ' heczelve

En voorts gedecreteerd: dat hec meergenoemde Excract-Decreet ter Cancelary deezer Vergaderingzal worden gedeponeerd. «^uermg zal

«n^rf ordevan den dag zynde, de eerfle leezïrig van het Rapport van den Burger Reprint ,*» Rafï

velt

Sluiten