Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4 i AUGUSTUS;

der Grondvergaderingen in 't DiftricT: Zuiderzee N°. 5, houdende dat hy met en benevens ge/ melden van Leuven in voorfz. qualiteit gelast zynde op onderfcheidene Requeften te dienen van bericht door de detentie van gemelden Burger zich daartoe buiten Staat bevind, verzoekende dat daaromtrend voorziening mag worden gedaan , en voorts dat hem fpoedige reftjtutie van zyne uitgefchoote penningen mag worden gedaan.

En gerefolveerd deeze Requefte by appoinótement te ftellen In handen van de Commisfie van Superïntendentie over de Reorganifatie der Mïinicipaliteiten , om confideratiën en advis. ( zonder refumtit.)

Is geleezen een Extraft uit het Regifter der Refolutiën van den Agenc van Finantiën der Bataaffche Republiek in dato 30 July 1798, waarby de Refolutie van dit Beftuur van den 20. deezer genomen op de Requefte van J.A de Vette, woonende onder den Ambagte van Kethel, word gecasfeerd , en dit Beftuur gelast, om den Requeftrant met zyn gedaan verzoek, des goedvindende te renvoyeren aan het vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

En gerefolveerd ter voldoening aan bovengemelde Refolutie van gemelden Agent den Reques> trant by Extract deezes te renvoyeren naar hét vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks;

En zal mede Extracl; deezes worden gegeeven aan den Ontfanger der gemeene Lands Middelen te Schiedam aan de Commisfie van Onderzoek over de ^eldheffing van 1796 aldaar en aan de

Com-s

Sluiten