is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEÏD, VRYHE1D, BROEDERSCHAP.

Donderdag dtn 6 September 1798 , des Middags ten twaalf Uure.

HET VIERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID

Prsefent de Burgers.:

Gildemeefter, Prjefident.

Van der Dusfen» Van Senden. Nolet.

De Kempenaer. Boogaard. Penning. Van de Stadt. SÊeyzer.

Branger.

Van Bosfe.

Cool.

Loosies.

Kerkman.

Crayenfchot.

Vatebender.

Pietersfe.

Van den Bosch -

Romswinckel.

Van der Goes»

T)e Notulen der voorige Vergadering zyn geré^ fumeerd, en na deliberatie gehouden voor geartéfteerd.

Is geleezen eën Extract uit het Regifter der, Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bat. Republiek, in dato 4 September 1798, waarby aan dit Beftuur om daarop na bevind van zaaken te disponeeren, word geZonden een Request van J. J. Brouwer, Eerfte Chirurgyn op 's Lands'Fregat Enkhuizen, ter Rheede van Tesn E fel