Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24o ia SEPTEMBER 1798.

by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene middelen om confideratiën en advis..

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit der Steede en' Lande van Niervaart, [gezegd de Klundert, om de daarby geallegueerde reedenen verzoekende dat door deeze Vergadering eens een convenabel middel mogte daargefteld worden, waardoor hunne In-en Opgezeetenen vergoeding van de door hun geleedene fchadens en nadeelen in de Jaaren 1793 en 1795- mogten erlangen.

En gerefolveerd deze Misfive by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Finantie, om confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Aarlanderveen, ten geleide van Copie eener Publicatie en Keure by hün gearrefteerd en doen publiceeren en afiigeeren.

Als mede eene Misfive van de Municipaliteit van YsfelfteynJr insgelyks overzendende Copie va'a eene by hun gedaane Notificatie.

èSi 'gerefolveerd deze beide Misfives en Bylagen by appointement te ftellen in handen van de Commisfie tot de Polite, ter fexaminatie.

Is geleezen de Requeste van Gerrit Dekker te Hoogwoud, zich beklagende over zyne remotie als Waagmeester en Vleeschhouwer aldaar ; verzoekende in deeze posten fpoedig te worden herfteld.

En gerefolveerd deze Requeste by appointement te ftellen in handen van eene perfoneele Commisfie beftaande uit de Burgers Penning, van Bosfe en Lootjes, om confideratiën en advis.

Is

Sluiten