is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»o SEPTEMBER 1798. 447

VtC Utf.

u.r.

Oost en West Ysfelmonde raet elkander te cornbineeren, enondereene Regeering te Rellen, met eenige adrcsfen van gemelde Municipalitei-, ten deswegens.

Ref. van het P,ov. Committe van Holland, in dato 2 January 1798, betreklyk het neemen van maatregulen, teegen het fteelen van Hout, in 't Haagfche Bosch.

Request van J.J.van Herzeele, Oud Schecpen en Raad der Stad Amfterdam , verzoekende eenige Interpretatie en verklaaring aangaande de betaaling van het collateraal.

Request van Nanning van Foreest Vryheer van Petten m Nolmerban, woonende te Alkmaar, verzoekende vrydom en exemptie van Verp >ndingen,bezaaydeLanden, Hoorn, Paard-ea Zoutge.djn enz.