is toegevoegd aan je favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SEPTEMBR 1798. 451

re van Hubert yan Campen, Hoofdgaarder van den Impost op de Waag dcc. aldaar, inhoudende de lyst van de accordanten van de Waag, verzoekende daarop approbatie.

En gerefolveerd deeze Misfive en Bylagen by appoinctement te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen, om confiieratien en advis.

Is geleezen eene Misfive van den Opziener yan der Does te Amfterdam, voordraagende het aanftellen van een Prifeerder van het Slagtvee over Weefp* en Weefper - Carfpel, als mede eene fpoedige voorziening omtrent de Prifeering te Waverveen, alzoo den tegenwoordigen Prifeerder door hoogen ouderdom, de prifeering zelfs niet kan waarneemen.

En gerefolveerd deeze Misfive by appoinctement te ftellen in handen van de Commisfie van gemeene Middelen, om confideratiën en advis.

Is geleezen eene Misfive van de Municipaliteit van Catwykaan Zee, daarby verzoekende betaaling hunner rekeningen wegens gedaane kosten en verfchotten ten behoeve van onderfcheide Hollandlche Militairen, als mede ten behoeve van Franfche Huffaaren, alzo eene fpoedige afrekening alleen betleeven, in hunne byna ftervende Kas kan brengen*

En gerefolveerd deeze Misfive by appoinctement te ftellen in handen van de Commisfie van Militaire zaaken, om confideratiën en advis, {zonder refumtie.')

Hh *

Is