is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Infanterie zal verdeeld zyn in halve Brigades.

Een halve Brigade zal gecompofeerd zyn uit drie Bataillons.

nP Staf der halve Brigade zal beftaan uit:. , r,„

I Colonel - . . • • , ■ • 1 ƒ 10 I 10 I 3 ƒ 4000 I 3 I 7 f f°°o 3 7 ,

ia Mufdunten . . - - • . ° \ i5 | 0 273 | 15 I ° | 3f_l _o _° f 499 | _4 ^

ƒ 7285 3 7 ƒ 499 I 4 ^

De Staf van een Bataillon uit: ^ ^ v E.uipemeht j

*e[f' sjaais. 16 ftuivers sweeks

1 Lieutenant Colonel . • f *\ 7~~~7 f » ƒ 3000 I 19 I 11

I Major 5 9 10 2000 13 * *

1 Lt. Quartiermeester . • • • • 2 4 o 803 o °, ' J ' f +I 1 rft

1 Adjudant . . • • • • • ' 1 m 0 602 5 °' 6°? * o

ï Chirurgyn-Major . . 3 -A 0 1204 10 0 1204 )° °

1 Tweede Chirurgyn . . . • . 1 7 7 ! 500 U " 5°° H 1 8

ft Chirurgyn Eleves . . . , . ° 13 12 250 18 .12 501 7 k ? ^ 0

x Tambour-Major . . • . • • ; • 15V o'l 273 15 ° 273 *5 ° Jx J2 °

1 Mr. Geweermaker . • . • • ü 6 0| 109 10 o 109 10 j3 - __ M>

To a "'997 5 • f ° '

Art. 9.

Een Bataillon Infanterie zal te üunen gefield zyn uit eene Compagnie Grenadiers en agt Compagniën Fufeliers.

Art. 10.

Eene Compagnie Grenadiers uit: v Équipement •

| 's Jaars. TotaVsJaars.

1 Capitein . . • • • f 4 7 " f ïóoo | 5 15 ƒ 1600 5 | JJ ~ ^

1 Lieutenant . • • • • • 1 19 o 711 | 15 o ?M _ _

1 Onder-Lieutenart- • • ■ • 1 7 7 500 | 14 11 500 Hl1* - AI 12

1 Sergeant-Major i . • • o 16 o 292 o o ?91' °> !/' 11* i6; "

3 Sergeanten . o r4 0 255 10 o lf 10 j ° 124 ^ ,

1 Corp oraal Fourier • • -'P I® jS' o 164 5 ° 1 i°4- 5 ° J Ia 0 6 Corporaals . . ...080 146 ! o o 867 • ° 83 4

2 Tambours . . • • .o7a 127 15 ° { 255 ° 2496^ o1 ! 60 Grenadiers . ■ S - • . » «58 1001 7 8 ^022 10 j> __^9_ _ J>

^ . 1 ƒ 11189 101 i° / 3°36 16 ,

Art. 11.