Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li GCT0Ï3ER 'ïf$9i *3-3

; De pcrfbneële Commisfie, beftaande uit de BuW gcrs Kerkman en Penning, heeft ter Vergaderinggerat-porceerd, dat zy op den 7 Augustus laacstleer den van den Agent van Algemeene Policie en Bin^ nenlandfche Correspondentie hadden ontfangen eenige Papieren , concerneerende hec voorgevallene in de Grondvergadering te Colhorn , welke den 10 daar aan volgende, ten fine van bericht, aan den Bailluw aldaar zyn opgezonden , die daar aan dan qok den 25 September laatstleden heefc voldaan.

^ Dat de Commisfie bet voorfchreve bericht, benevens de bylage, gequoteert No. 1 tot 5 inclufive, nader geëxamineerd hebbende, heefe bevonden, dè zaak , waar top dezelve'tenderen, niet toe hare competentie te behooren, yan advis waren, dat dezelve van wege deze Vergadering, by Misfive behoorde verzonden te worden aan den Agent van Algemeene Policie en Binnenlandfche-Correspondentie, omme daar inne door hem zodanig gehandeld te worden, als hy zal vermeenen te behooren,

Waarop gedelibereerd zynde, heeft de Vergadering zich met het VQorftaandeRapporc geconformeerd, en dien volgende gerefolveerd, bovengemelde ftukken by de navolgende Misfive te verzenden aan den Agent van Inwendige Policie,

S 5- ■ GE'

Sluiten