Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 525 }

CELYKHEID, VRYHEID ,

BROEDERSCHAP.

Donderdag den 29 November 1798a

KET VIERDE JAAk DER BATAAFSCHE VRVHÈU^

D« middags ten twaalf uuren.

* ... .1 . J i „ «J •. ... rj.j „ 1

Prefent de Burgers:

Van der Goes., Prefid.

Van Bosfei

Pierersfe.

Kerkman»

Keyzer.

Bogaart.

Nolet*

Van der Dusfen; Van Sendeh. Vatebender. Crajenfchor. Van den Bosch.' Cool.

Romswinckel.

De Notulen der Vorige Vergadering zyn gereiumeerd, en na deliberatie gehouden voor gearresteerd.

is binnen gedaan J. Morityn,Bailluw, Dykgraaf en Schout der Stad en Landen van Oudewater, welke den Eed op deszelfsCrimineele Rekening,lopende van 51 January 1795. tot 11 Oer. 1798, inhandenvan den Prefident heeft afgelegd.

Ss Is

Sluiten