Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

8 DECEMBER 1798.

'teiland Rozenburg, Westzaandam,' Beverwyk, Limmen, Voorhout, Barwoutswaarder en Bekenes; alle ter voldoening aan de Refolutie van 26 September laatstleden, overzendende de Uaaten van bunnsn plaatzelyken ontfang en uitgaaf, en fmnmiere opgaven, by gemelde aanfchiyving van hun gerequireerd.

En gerefoiveerd, deze Misfives en bylagen, by appointement, te ftellen in handen van de burger» van den Bosch c. f., ter examinaue, zonder refumtie»

Is gelezen eene Misfive van de Municipaliteit van Rhynsburg, daar by om geallegueerde redenen verzoekende nog eenig uitftel tot het overzenden van hunnen korten ftaat van Ontfang en Uitgaaf van hunne Plaats.

Als mede eene Misfive van de Municipaliteit van Oudshoorn en de Gnephoek, met verzoek als voren.

En gerefoiveerd , deze Misfive, by appointement, te ftellen in handen van de Burgers van den Bosch c.f. om confideratien en advis, zonder refumtie.

Zyn gelezen de Misfives van de Münicipaliteiten van Hekendorp en Snelrewaard, Zuid en Noord Linfchoten, berigtende het door hun verrigte ter voldoening aan de Refoiutie van 26 September laatstleden, betreklyk het doen van rekening*

En gerefoiveerd, deze Misfives, by appointement , te ftellen in handen van de Burgers van den JBosch c» f. ter examinatiej zonder refumtie.

Is gelezen eene Misfive van de Municipaliteit van Amfterdam, ter voldoening aan de Refolutie van

r5Öe-

Sluiten