is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8 JANUARY 179*

447

De tweede Kamer overwegende dat de redenen, door de eerfte Kamerbygebragt voldoende zyn, bekrachtigt de verklaring van «nvenvylde noodzakelykheid , door de eerfte Kamer geplaatst aan het hoofd van het volgend Befluit:

ïn den Haag den 17 January 1799. '*5«J. derB.V.

(gepar. J. CDruman. vt. (onderftond)

Uit naam der ade kamer (get.) J. D. Pasteur.

nige daarby voorkomende defecten , ftrydig met het 194 art. der acte van Staatsregeling niet heeft kunnen worden ter conclufie gebragt, en dat de tyd thans zo ver is veropen, dat het alle fpoed vereischt , zo nog in tyds W den 'nood dier behoeftigen zal worden voorzien, verklaart dat 'er is onverwylde noodzakelykheid.

Overwegende wyders, dat in de twee eerfte poincten daarby voorgedragen, (trekkende rot verkoop of bezwaar van een ftukje Land , groot ruim 3 Morgen, niet kan worden getreeden, als direct of indirect ftrydig met de Testamentaire diapoutie waarby hetzelve aan hunlieder armen is gemaakt, en boven dien zullende aniicipeeren, op de deliberatien van de Commisfie over het algemeen Armen- fk-ftuur , op nieuw voordraagt, ade Ar nen Beftuurders door een Befluit van het Vertegenwoordigend Ligchaam zyn gelast, de gefteldheid van hunne Casfen enFon^fen, aan deze Vergadering in te zenden.

Overwegende dat het 5de poinct, meer overeenkomftig is met het 104 art der acte van Staatsiegeling , in K k 4 wel-