is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45® &8 JANUARY 1799.

; Is gelezen eene Misfive van den Agent van Imven. dige Policie en Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, in dato January 179 ;, daar by om bericht, confideratien en advis aan dit Befiuur zendende een Befluit van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam, in dato 27 Dec. 1798, hebbende tot Bylage de Requeste van David Cornelis van Lennep, te Amfterdam , in qualiteit als Geoctroy eerde tot of Directeur der Postwagens van Amfterdam op den Hang en vice verfa cum annexis, om de daar by geallegueerde redenen verzoekende eenige explicatie of ampiiatie der Publicatie van de Provifioneele Reprefentanten van 't Volk van Holland, van 16 February 1795.

En gerefolveerd, deze Misfive en Bylagen by appointement te ftellen in handen van de Commisfie tot de Policie, om confideratien en advis.

Is gelezen eene Misfive van de Münicipaliteit van Wyk aan Zee,ten geleide van drie Bekendmakingen door hun op onderfcheidene tyden gedaan.

En gerefolveerd, deze Misfive en Bylagen by appointement te ftellen in handen van de Commisfie tot de Policie, ter examinatie.

- Is gelezen eene Misfive van den Opziener Hoeuft te Dordrecht, overzendende de Declaratien van Extraordinaire Onkosten, gevallen in de laatfte drie Maanden van 1798.

En gerefolveerd, deze Misfive en Bylagen by appointement te ftellen in handen van de Commisfie van Gemeene Middelen, ter examinatie.

Is