is toegevoegd aan uw favorieten.

Resolutien van het Intermediair administratief bestuur, van het voormaalig Hollandsch gewest

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 5 FEBRUARY 1799

Heusden en Altena, en ten lasten van den Ontfanger der Gemeene Lands Middelen te Gorinchem.

En zal extract dezes gegeeven worden aan de Commisfie tot Liquidatie der fchavergoedingen in den Lande van Heusden en Altena en aan de Commiefen ter Financie ter informatie en narigt.

Waar na de Prefident de Vergadering ten half twee uuren heeft gefcheiden en geadjourneerd tot morgen middag ten twaalf uuren.