Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEGENTIENDE BRIEF.

Geen hartstocht der ziel," laat hem'terhuis zijnen socrates zeggen „is, „ als hartstocht der ziel , maar flechts in zoo „ verre zichtbaar, als zij op de zichtbaare „ deelen van het ligchaam werkt. Deze „ werking, nu, beftaat in twee verfchillende „ zoorten; de eene verandert enkel de wijzi„ gingen der zichtbaare deelen van het lig„ chaam; dit is het geval bij de droefheid, „ neerflachtigheid en hoop: de andere zoort „ brengt deze veranderingen voord, opdat 'er „ eene uitwendige werking uit ontflaa; als bij „ de gramfchap, de vrees of het verlangen." (*) • Dit is, gelijk gij ziet, bijkans hetzelf-

(*) In het gefprek: simon, oder von den Krüffen der Seele. Zie deszelfs Fermischte fhUofof. Schriften, Th. 2. S. 277. ff.

N$

Sluiten