Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

so A M B O N.

Nagulen groenen willen. Het eerfte en voor-

naamfte Eiland is Ambon, het welk tot een Refi-

dentieplaars dient van het Gouvernement.

Het Kafteel dat daar op legt, en de vooornaamfte fterkte uitmaakt van deeze Provintie, te genaamd Fi&oria, leggende op de Zuider breedte van 4 graden, 2 minuten. Ook leggen op dat Ei¬

land de Redouten Hila en Larlque, zynde twee aangename Refidentieplaatzen, dewelke door kleine bezettingen bewaard worden. —- Het tweede Eiland is Bouro, alwaar men een kleine fterkte heeft genaamd Defenfie. — Het derde hm Amblauw.— Het vierde is Manipa, voorzien van hcc Fortje Wantrouw.— Dan volgd Kelang, Bonoa, Ceramlaut, Neusfalaut, waar op de Redout Beverwyk; — Dan llonimoa, waar op de Refidentie Saparoua en het YonDuutfteede. — Het tiende is Ceram en het elfde is Boangbefi of Oma, waar op de Refidentie Haroeko of de Redout Zee-

landia en andere kleine posten meer.

De Amboineefen zyn zeedert den jaare 16?> 1 een ftil en vreedzaam Volk geweest; — een Volk, dat zig nu en dan al vry wat heeft laaten drukken en veel verdriet ontmoet weegens hunne Nagul plantagien, door geduurige uitroeijingen en verbod op verbod tegen nieuwe aanplantingen. — Dan, zedert eenige jaaren heeft men eene vaste bepaaling

ge-

Sluiten