is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte beschryving der Oostindische etablissementen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 CHINA.

ordinair de laadingen van viet Scheepen 24 a 25 Tonnen Schats, de helft in baar Zilver en Spaan* fche Pefos, en de andere helft in opgemelde

Koopmanfctwppen. Voor dit aanzienlyk Ca-

piraal word in China door 's Compagnies Carga's weeder ingekogt, en direct zonder Batavia aan te gieren, naar Nederland vervoerd allerlei foorten van Tee tot omtrent 3 a 4 millioen poad, zydeStoffcn, Nankings-Linnen, Porcelynen , Cureuma en Wesmeer , op welke Articulen meede importante winftèrr behaald worden.

Voorts dient omtrent deeze Handelplaats nog aangemerkt, dat de directie zeedert 35 jaaren door eene Commisfie uit de Heeren Bewindhebberen werd waargenoomen, zo dat de Minifters die in Canton en op de Scheepen geëmploijeerd worden, niet door de Hooge Indiafe Regeering, maar door de Bewindhebberen zelve worden aangefteld, even als omtrent de Kaap de Goede Hoop plaats heeft', egter gefchied alles omtrent die twee Plaatzen communicatief met het voormelde Indiafe Hoog Minifterium, om dat zo wel China als de Kaap zonder Batavia niet beftaan kan. ———

MA-