Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B Y L A A G E No. 3. 227

werden, als volgens de vorige Reglementen, te weten:

Europifche Provifioneele Affijienten,

Eerfte verbetering ƒ 16. op lopend vyf jarig Verband , volgens Refolutie van den 18en April 1732. Tweede verbetering ƒ 24. voor vyf Jaren. Derde verbetering ƒ 30. voor drie Jaren. Proviftoneek /Iffiftenten, hier te Lande geboren, f 20. by tyds expiratie, voor driejaren. ƒ 24. voor vyf Jaren. ƒ 30. voor vyf Jaren.

$• 3i'

Soldaten aan de Penne , alhier aangenomen werdende, zullen boven de 16. Jaren, oud zynde , mogen winnen 9. Guldens ter maand, daar beneden tot 14. Jaren 8., en nog jonger zynde 7. Guldens ter maand, alle voor 5. Jaren.

§«. 3^.

De Gouverneurs, Directeurs en Commandeurs, direct onder Batavia, mogen maar verbeteren tot Boekhouders, met ƒ30., met advys van Rade, na tyds expiratie.

§• 33-

Geen Onderkoopmans Koft-Geld toetevoegen, p 2 ien

Sluiten