Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fnagtig te wezen, begreep echter de geheele ïijdens-gefchiedenis, welke te Madrid op het tooneel vertoond werd (*).

Een zeer oppervlakkig onderzoek zal u overtuigen, dat het, bij zulke onderwerpen, gelijk hier befchreven worden, voor de pantomime volitrekt niet noodzaaklijk is, om van den vastgeltelden regel des tooneelfpeelers aftewijken. In zijne ziel heerscht, blijkbaar, of het oogmerk, om de denkbeelden van zekere voorwerpen tot den hoogften trap van zichtbaarheid te bezielen; (eene voorwaarde, onder welke de volmaaktfte afbeelding ook den tooneelfpeeler geoorlofd is,) of hetganfche fluk is, door de uitdrukking der gewaarwordingen zelve, volkomen verftaanbaar; of het is reeds, vooraf, uit het geheele beloop, welk bij de zamenftelling van het iïuk zich blijkbaar verraadt, beidend; terwijl alsdan het bloote gezicht en de volgende gewaarwordingen den zamenhang vormen, of veeleer fchijnen te vormen — want, in den grond befchouwd, is het de aanfehouwer zelf, die zulks doet. Wanneer dus de ftom-

(*) Zie Letters concerning the Spanish Nation bij the Rev. Edward Clarke. L, 6.

B5

Sluiten