is toegevoegd aan uw favorieten.

De kunst van nabootzing door gebaarden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4( 158 )l*

heb, kan ik dit bijzonder onderzoek, als buiten mijn plan, befchouwen; daarenboven, zoude ik bet onderfcheid tusfehen het kluchtige en ernstige, reeds bij de overweging der bijzondere uitdrukkingen, opvatten, en niet tot de befchouwing van derzelver verbindtenis hebben moeten uitftellen. De waare reden, dat ik deze ftof, van den beginne af, vermijd heb, beftaat hierin: dewijl ik, bij eenige nagedachten, overtuigd werd, dat ik daarover niets nieuws, niets van mijn eigen, ten minsten niets, der moeite waardig, zoude kunnen voordragen. •

Wanneer men, gelijk ik boven gezegd heb, niet in het algemeen op de zoort, tot welke een kunstwerk behoort, maar op deszelfs bijzondere hoedanigheden ziet, dan kan men het geheel van alle zijne deelen, of de verbindtenis van zekere bijzondere gedeelten ïn ovcrweginge nemen. In het eerfte geval, is dc overweging weder tweeledig; want het geheel, waarover men onderricht wil zijn, kan het gaufche ftuk, of eene bijzondere rol, wezen. Dit geeft aanleiding tot twee vraagen: wat is* ten aanzien van de betrekking der bijzondere rollen tot alle de overigen, en wat, ten aan-