is toegevoegd aan uw favorieten.

Commentatio medica de rachitide, qua respondetur ad quæstionem, a Societate artium et scientiarum, quæ Trajecti ad Rhenum est.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EER.STEIAFDEELING.

De Aart der Engelfche - Ziekte.

Da ar het in alle Ziekten des menfchelijken lighaams moeijelijk of zelfs volflrekt onmogelijk is, den Aart der ziekte zelve te kennen en te doorgronden, ten zij men de Veranderingen, die het lighaam tegennatuurlijk ondergaat, regt bevatte; zo is het vooral noodzakelijk, ter ontwikkeling van den Aart der Engelfche Ziekte, daar op te letten; vermits deeze Ziekte, die zich zelve, door zo veele en zo groote veranderingen in het lighaam ontdekt, hoop geeft, dat men omtrent haar Aart en Oorzaken zekere grondftellingen zal kunnen bepalen. — Want dat de Aart van veele Ziekten tot nu toe den Geneeskundigen onbekend is; moeten wij dit vooral in deeze twee redenen zoeken; deels, omdat bijna geene Phijficke veranderingen in het lighaam zig lieten zien; deels, omdat het moeijelijk was de. algemeene Toevallen van de bijzondere eigenaartige Kenmerken der Ziekte te onderfcheiden; waardoor niet zelden de beoordeeling zelve twijfelagtig was.

EER-