Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDRACHT.

Wel-Edele Gestrenge en zeer Geleerde Heer!

^<^<4>^ et is niet buiten reden dat ik de vry^ H |j\ heid neeme om U Wel-Ed. Gestr.

dit Werk op te draagen en verplichtend toe te eigenen. Dan, daar ik gaarne waereldkundig hadde, wie my eigenlyk tot de ruime vermeerdering en noodzaaklyke verbeetering, van den herdruk van dit Werkje, zo gulhartig als volvaardig de hand bood, om het dus doende zo veel te meer des zelfs waardigen luifter by te zetten , en U Wel-Ed. Gestr. my verzocht om op denTytel van U Wel-Edelens: naam geen gebruik te maaken , zo kon ik tot myn oogmerk geen gepaster middel uitdenken.

Hoe aangenaam was het my, toen ik voor omtrent twee jaaren geleden het geluk hadde, om met uw Ed: Geftr. aan het huis van deszelfs toen overleden behuwd Broeder, den Wel Ed. Manhaften lieere G. Bouriciüs , onzen geweezene Burger Kapitein , wiens deugden en braave hoedaanigheden door my en veelen nog fteeds met liefde worden gedacht , bekend te worden; doordien deeze kennis met Uw Ed.

Gestr.

Sluiten