is toegevoegd aan uw favorieten.

Geographische beschryving van de provintie van Gelderland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Provintie van Gelderland. i'6%

i Predikant bediend. De Rechter of zynen Verbaker én 6. Schepens, die door den Richter worden aangeftelt, bekleeden het Gericht, hebbende ten hunnen dienfte eenen Secretaris en Qnderfchout. Ook heeft den Ree*, ter den Dykfcbouw en het geene 'er aan valt >3; Hy geniet de Breuken van gemeene misdaden. Het Richters Huis legt rondsom in zyn Gragten, en is met fraaije Smmen, en Hoven voorzien.

ÖLD.KEPPEL, ook wel blötelyk KEPPEL genaamt. Is een Dorp in het Richter.Ampt van Deesborch, in het Graaffchap Zutphen, aan de.rechterzyde van den Ouden Tjfel, tegen over de Heerlykheid en het Huis te Keppel, omtrent ter halver weg tuiTchen Doesburg en Deuticbem gelegen. Het is een groot en fraai Dorp met een Kerk, welke door i. Predikant bediend word.

OMMEREN. Is een Dorp en Heerlykheid midden in de Nederbetuwe, van 2?««m* en Thiel omtrent 2. Mylen; en van Rheenen i\. Myl, in aangenaams grasryke Wey

' landen, gelegen. De Gereformeerde Kerk aldaar wordt door I. Predikant bediend.

ÖOSTERBEEK. Is een Dorp onder het Schout-Ampt Renckum, in Veluwen-Zoom gelegen; wordt in de oude opene Brieven, om de menigte der Heefleren en Heggen, Heefterbacb genoemt. Dit Dorp is vermaard door de geboorte van Keizer Hendrik de III., aldaar op een vlak Veld voorgevallen ; den Paftoor van dit Dorp Bernoldus of Bemulphus genaamt, is door den .Ketter, om dat hy hem detydingebragt.dat de Keizerin .van een Zoon bevallen was, tot Bijfchop .van CWf «ngeftelt.

L a Fe