Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346 Geograpbifche Befcbryvinge

ten Ooften het Dorp Roerlo ; ftrekkende zich het zelve byna Noordooft en Zuidweft.

Het zesde VEEN, dat zeer naby dit voorige legt, ftrekt zich van boven omtrent de Buurfchap Hunnik , tot beneden aan de Buurfchap Nieuwenhuis. Dit Veen is

. omtrent i\ Myl lang, en niet boven-\ Myl breet.

Het zevende VEEN , is vry groot, en gelegen ten Noorden de Stad Grol. Het ftrekt boven ten Noordweften van Hunnik na Ey bergen , tot op een halve Myl, en loopt

• dan wyders ten Ooften langs de Munfterfche Grenzen, tot tegen over het groote Dorp Wintersvoyk. Boven ten

- Noorden Grol; omtrent midden.in dit Veen , legt de Buurfchap Hupzel; ten Weften boven Grol loopt het omtrent het Heerenhuis Brunsnik, en ten Ooften die Stad by Malbulfen en Marveld', en voorts naar beneden, langs de Buurfchap Oojlendorp en Tartborft; waar nevens het verder doorgaat over de voorgemelde Grenzen, en zig uitbreid tot diep in Munfterlandt.

Het achtfte VEEN , begint ten Noorden ter hoogte van het oude Kloofter Vraaga-en , en loopt rondsom het Stedeken Breedcvoort, en wel dus dat het zelve als in een Moeras legt; gaande voorts beneden ten Zuiden, tegen over de Buurfchappen Myft'ta Raatman, tot op f Myl aan 't Munfterfche.

Het negende VEEN, waar in de Buurfchap in de Haart gelegen is, begind omtrent | Myl daar boven, en loopt ten Ooften langs 't IVoltveen; tot over de Munfterfche

Gren-

Sluiten