is toegevoegd aan uw favorieten.

Stukken het schoolwezen betreffende, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: tot nut van't algemeen. Vijfde bundel. 1797-1801

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 algemeene geschiedenis

j. d. W.

s446— sö4«.

j. 345 s.

Het Perfiscb rijk wordt uitgebreid en verzwakt.

j- 3476. j- SS04.

tebrejden. Hij tastte ook tomiris, eene dappere Koninginne der Scijten, of Masfageten aan, verloor in eenen veldflag tegen haar, met denzelven, zijn leven.

III. Het grootfte deel zijner opvolgeren geleek hem minder in goede hoedanigheden, dan in de onbepaalde zucht tot veroveringen. Maar juist hier door bragten zij zeiven zeer veel toe, tot de verzwakking hunnes rijks. K a m b ij s e s, de zoon van c ij r u s, een zeer wreed en geducht vorst, veroverde, met zeer weinig moeite, Egypte, waar in psAMMéNiTus den fcepter voerde; en hij behandelde de overwonnenen met de uiterfte hardheid. Dit was de oorzaak, dat zij, geduurende de volgende twee eeuwen, verfcheidene maaien tegen de Perfen opftonden, en eindelijk met zulk eenen gelukkigen uitilag, dat ze eerst na het verloopen van vijftig jaaren, binnen dewelke zij hunne eigen Koningen hadden, weder konden bedwongen worden. Darius hijsta spes, een der opvolgers van kamb ijs es, tastte, onder een gezocht voorwendfel, doch met een flecht gevolg, de Scijten aan, die tusfchen den Donau en den Don, of de Tanais woonden; maakte Thracicn en Macedonïèn aan zich onderworpen, benevens een groot gedeelte der Indien; maar, willende de Grieken ten onder brengen, wierd zijn leger door dezelven geQagen. Xerxes bragt, om deezen hoon te wreeken, de grootile krijgsmagt, zoo ter zee als te lande, bijeen, welke ooit gezien was: maai- was nog ongelukkiger dan oarius. Deeze en andere oorlogen, mee le Grieken, duurden onder de volgende

Ko-