is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en liefde. Gevolgd naar den natuurmensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 NATUUR en LIEFDE.

de hand kusfchen ? vroeg de jongling , en drukte die des ouden aan zijne borst.

De Lord vroeg hem , william , bemint gij deze menfehen ?

Wel neen , antwoordde hij overluid , want ik ken hen niet.

Wilt gij hen dan wel goed doen ?

Gij doet toch wonderlijke vragen , zeide hij, keerde zich om, en ging in huis. Midden in de kamer ftond hij ftil, fchudde meermaalen nadenkend het hoofd, en riep : hoe kan mijn vader toch zo zonderling zijn?

Op eenmaal hoorde men 't muficq van vioolen en trompetten; fnel vloog william naar beneden , en vond de jonge lieden van 't dorp onder een lindeboom in eene kring danzen ; hij liep 'er naar toe, de jonge boerinnen Honden daar in lugtige klederen , en men was even begonnen te danzen, toen hij aankwam. Met een nieuwsgierig oog zag hij naar de danzenden, hij lagchte, was vrolijk met de boeren, en eindelijk huppelde hij mede in de rei: hij greep een jong boerenmeisje bij de hand, en danste , zo goed als hij kon. Na hij gedanst had, drukte hij het befchaamde boerenmeisje aan zijn borst, en aan zijne lippen , en bij eenen nieuwen dans draaide

hij