is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en liefde. Gevolgd naar den natuurmensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR en LIEFDE. 8l

waarom weent gij ? riep hij, wie doef u

kwaad, en vatte moeder en dochter in zijne armen. J

Nu deed men hem een verhaal, waarvan hij mets meer begreep , dan dat de Vader van 't meisje een hert gefehoten had , en dat zij daarom zonder hut, en zonder brood waren. Hoe? riep will jam gantsch verbaasd: is de kaerei dol ? en ras fprong hij in de hut, greep den gerechtsdienaar bij den arm trok hem tot in de deur van de hut en ftret hemmet veel geweld tot midden op' de ftraat De onverwachte verfchijning van den .jongbng, zijn ftilzwijgen , en de ftoutmoedjghad, waarmede hij den gerechtsdienaar aangreep en hem de hut uitwierp, had den man geheel buiten zich zeiven gebragt ; thans willmm, onder de verzeke¬

ring van hen bij te zullen Haan, moeder en dochter in de hut te rug In de kamer gekomen, vielen zij voor hem neder, het meisje greep Zijne hand , kuschte en drukte dezelve aan haare borst, die met traanen bedaauwd was. De jongling zonk eveneens voor haar 0p de knie, en daar hij haar niet opbeuren kon, zo vatte hij haar vertrouwlijk w ffljoe armen , en drukte zijne lippen dan F

op