is toegevoegd aan je favorieten.

Natuur en liefde. Gevolgd naar den natuurmensch.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR en LIEFDE 169

wereld, die* thans fijnheid genoeg bezat, haaren befchermer in plaats van liefde haaren eerbied te verzekeren. Marij was een doorliepen ftedelinge geworden ; william gaf marij een fom gelds , die haar een toereikend middel verfchafte, om op haar voorige wijs voort te leven.

William keerde naar Londen te rug, en onder lezen, brieffchrijven aan fannij ,§ en het beftudeeren der historiën verdeelde hij zijnen tijd. Hij lagchte over de dwaasheden der wereld, zonder thans meer den fonderlingen te fpeelen. Hillnet's bekenden zeiden : nu ziet men, hoe Londen de menfehen vormt: dit jong mensch was een ruwe fteen: hij moest hier nog maar één jaar wezen , en deze fteen was een brillant.

Zo waren de zes maanden vervlogen; zijn vader deed nog eene reis dcor Engeland en Schotland , en na deze reis , die omtrent een paar maanden duurde , kwamen zïj eindlijk weder laat in den herfst te Hillnethoufen aan. Oogenbliklijk fprong william te paard, en joeg naar fannij; fannij zag hem van 't paard fpringen, en zij herkende hem niet. Hij vloog de ftoep op , en zij kende hem nog niet; hij opende de deur van haar kaL 5 mer,