Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR en LIEFDE. 233

ren. William beloofde dit, en nu' zaten zij fprakeloos naast elkander. William dacht aan zijne bekoorlijke fannij, en marij met het vuurigfte verlangen aan hide.

Ach, nep william, en floot de peinfende m a r ij in zijne armen: ach mijne beste marij lach dat fannij dit edel hart bezat!

Lieve william! antwoorde m ar ij , en lag haar hoofd op zijnen boezem, om de kusfchen zijner lippen te ontgaan.

Schielijk fprong fannij met een luid gefchreeuw achter een boschje van daan, en wierp ijlings dewoedendfte blikken op marij.

Zij was ook na den eeten den weg naar het geliefkoosde Hillnethoufe ingeflagen, in mijmerende gedachten , en een zichtbaar verlangen naar william verzonken. Op eens zag zij william en mar ij aan den weg in de fchaduw van een boschje zitten. Het gantfche vuur haarer jaloufie ontbrandde; zij zag, hoe de jongling het meisje liefkoosde , zij kwam nader bij, en beide wierden zij ftiiler. Nu vatte william het meisje in zijne armen, zeide die ongelukkige woorden, en fannij ftoof nu met vliegende hairen als een leeuwin te voorfchijn.

Schandelijk, doorOecht vrouwsperfoon ! riep F 5 zij,

Sluiten