Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 BINNENLAND SC HE

Opvolger. Gierig, wanneer hij milddaadig, — zorgloos, wanneer hij oplettend,-— zwak , wanneer hij heldhaftig had moeten zijn, viel hem de algemeene verachting ten deel. De koninglijke heerfchappij , de teelfter van zoo veele Staats-rampen, werd gehaat, zelfs bij hen, die van den troon aasden. L ode wijk XVI. aanvaardde den fcepter, onder zulke ongunstige vóorteekenen. Zijne zeden waren eenvoudig, en verwierven hem achting. De bezuiniging der openbaare uitgaven fcheen het bijzonder voorwerp te zullen wezen zijner bekommering. Dan, zijne opvoeding was verwaarloosd. Hij was omringd door onverzaadlijke bloedzuigers, alleen daarin onder eikanderen verdeeld, hoe zij den Staat op de meest voordeelige wijze zouden pionderen. De Parlementen, te vooren als het bolwerk tegen de dwinglandij befchouwd , hadden hun aanzien en gezag verloren. De algemeene geldmiddelen werden met eene openlijke bankbreuk bedreigd. 'Er verhief zich eene algemeene kreet tegen het verfpillend Bewind. De opftand des Volks was daar. De op-»

roep-

Sluiten