Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3* ONLUSTEN

rechten moet uitoefenen. Eindelijk, verfchijnt wederom Péthion vóór de balie, geeft kennis van de verregaande wanorden der Hoofdftad , en tevens verzekering van zijnen ijver, om de openbaare rust te handhaven. Zijn berigt is een voorbode van de jammerlijkfte geheurdtenisfen, welken de vuurige geestdrift in ftilte bereid , om haare oogmerken te bereiken.

Zoo nadert de ontzettende dag van dea iaden van Oogstmaand, door de Wetgeving bepaald, om de zaak des Konings te beflisfen. Dan, hetzij men , van de zijde van het Hof, geduchtte maatregelen vermoed , om het ontwerp eener vervorming van het Bewind te veriedelen ; hetzij men de zwakheid vreest dier Leden, welken zich voor dit ontwerp zouden in de bres Hellen, men heeft reeds in het geheim befloten, te vóórkomen, om niet vóórgekomen te worden. De Opftand is reeds bepaald. De nacht van den $den moet eene geheele nieuwe omwending beflisfen. Naauwlijks is hei; middernacht vol, of de

Alarm.-

Dag var den iode% van Oogstvwni.

Ontwerp tot dezen iag.

Sluiten