is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONAALE' GUARDE. 79

eene verbaazende meenigte op de been gebragt. Zijn aftogt had den heldenmoed der Volksgezinden aangevuurd. Veelen hadden zich, op het luiden der alarm - klok , voorbereid tot de opoffering van het geen den mensch het dierbaarfte is, tot de opoffering van hun leven voor vrijheid en vaderland. Maar dezelfde Meenigte was, voor het grootst gedeelte , nog ongewaapend. Slechts een gering aantal had zich, uit de winkels, welken men voorbij trok, deels met fnaphaanen, deels met fabels voorzien. Nog anderen waren flechts met pieken , lanfen en pistoolen toegerust. En zelfs de wel gewaapende Manfchap was alleen aan zich zelve overgelaten. Zonder bevelhebbers , , zonder krijgs - orde , ftond zij ten doel aan een dikwerf flrijdig en verward gefchreeuw. De geruchten van gevaar , hier en daar bij vergrooting medegedeeld , waren de onzekere leidslieden, naar welken men zich moest regelen. Veelen der beste Burgeren hadden zich wel verbonden, om, in den op handen zijnde nacht, de ronde te doen door de Stad , ten einde alle wanorden te weeren. De Franfche

Guardet