is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lf% WERKZAAMHEID per

de beleediging wegens het affcheuren haarer openlijk aangekondigde befluiten , begreep zij, dat ftandvastigheid alleen, in zaken van belang, boven onverftand en geweld weet te zegevieren , zonder dat men zelfs toe? vlucht tot den gewaapenden arm behoeft te nemen. De ongemeene bedaardheid, waarmede zij haar voormaalig befluit wist te ftaaven, zal altijd het treffendst bewijs opleveren van de wijsheid haarer beraad? flaagingen, en van dat hooge gevoel van eigen waarde, dat de waarheid en het regt zoo luisterrijk doet praaien,

„ De Nationale Vergadering , " dus. luidde haar jongst befluit, „ in aanmerking „ hebbende genomen alles, wat ter zake „ van den befchuldigen Generaal de Bezen3, val , in Parijs, is voorgevallen , ver„ klaart: dat, zo een edelmoedig en mensch„ lievend Volk zich voor altijd tegen allerlei „ geweldenarijen zorgvuldig moet hoeden, „ zulks boven alles de pligt is van Vertegen„ woordigers der Natie ; dat dezen, boven ,, alles, ten fterksten gehouden zijn aan de uit„ fpraak van het regt, om alle die genen,