is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALE VERGADERING. 87

Zoodanig was het ftelfel van de voorftanders des onbepaalden gezags in den Koning. Dan, het mangelde ook deszelfs wederftreeveren aan geene duchtige gronden. Hoe zou het mogelijk zijn, vroegen zij, dat de Koning een allerwezenlijkst deel had aan de wetgevende magt, zonder eene volftrekte tegenfpraak ? Behoud niet de Souverain, dat is het Volk, aan zich zei ven alles, wat het zelf verrigten kan ? Draagt het niet alleen dat gene aan anderen over, wat het zelf niet kan uitvoeren ? Is het, dus, niet het uitvoerend vermogen alleen, dat het op éénen, of meer te zamen, kan overdragen? En waarom zou het Volk zijn vermogen, om wetten te maaken, alftaan , daar het in de gelegenheid is , om zulks ongehinderd door zijne Vertegenwoordigers te doen uitoefenen? De Koning kan nimmer een Vertegenwoordiger der Natie hee» ten ; want elk Vertegenwoordiger kan van zijnen post te rug geroepen worden. Is hij onherroeplijk, dan mist hij het kenmerk zijner oorfpronglijke hoedanigheid, en houd dus op, vertegenwoordiger te zijn. En van waar dan het erflijk recht van VerteF 4 $en"

Wederleggingdezer gronden.