is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR VERSAILLES. 22,

ïn 'c geheim bij afzonderlijke perfoonei berustte, zonder immer zeker te zijn vat deszelfs volvoering: doch , in het tegenwoordige tijdftip, van zelve het aanzijn ontving. De geest van vrijheid, in den gewaapenden Burger heerfchende, maakte ook de vordering van brood welhaast betreklijk tot ftaatkundige behoeften. Men kent de woelingen te Verfailles; men vermoed uit dezelven de noodlottige gevolgen voor de zaak des Volks j men wil het verraad dempen, van welks geduchtten invloed men zich verzekerd houd. Eene algemeene gisting bezielt den plaats grijpenden opftand. Thands, vervoegen zich onderfcheiden bezendingen% zoo wel tot het Stedelijk Bewind, als tot den Bevelhebber , lk Faijette , om herftel te vorderen. „ Door zes Compagniën Gre« „ nadiers," dus laat zich ééne derzelven hooren, „ zijn wij gelast, mijn Generaal, „ om aan u hunne belangen voor te dra„ gen. Wij houden u geenszins voor ,, eenen verraader; maar wij zijn van „ oordeel, dat Stad- en Staats-beftuur u „ verraaden; en het wordt meer dan tijd, IV. Deel. g dac

>

1

1

Voordrag»

derzelve aan la Faijette, om naar Verfailles te trekken.