Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEZINS te PARIJS. 25

de vrijheid minden. Hier vloekt ieder eerlijk hart de gruwelen der dolzinnigfte woede , en nimmer , voorzeker , zou de dageraad van den 6den van Wijnmaand anders, dan met fchrik , kunnen herdagt worden , zo niet, midden in deze onmenschlijke tooneelen , dapperheid en trouw over laffe booswigten hadden gezegevierd. Reeds hadden de^en het vorstlijk Gezin , niet den Hof - ftoet, en een groot aantal van Lijfwachten , in één der binnenfte vertrekken van het Kasteel op de vlucht gedreven. Reeds hadden angst en vrees de laatfte toevlucht genomen tot heur nog overfchietend red-middel tegen het drejgendst gevaar. Stoelen en banken werden tot. borstweering* en gebezigd der bedreigde deuren. Reeds bereid zich de raazende hoop tot eenen woedenden en verdubbelden aanval , en de zwakke deur is op het punt van te bezwijken voor de herhaalde Hagen van bijlen en koevoeten. Reeds zweeft de dood over de hoofden van allen , die zich in het vertrek bevinden, dat, in het boek des noodlots, met verB 5 woest-

Sluiten