is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN des RIJKS. 105

de Bevelhebber ten ftrengften bij het verbod, om op de Meenigte vuur te geven. Tot zoo lang, blijft zij den ftorm verduuren, tot dat de deuren van het Vóórhof met planken en balken wel verfchanst waren. Dan, de zaamgevloeide Hoop is met bijlen en allerlei breektuig gewaapend. Voor deszelfs geweld zijn zoodanige verfchanfmgen niet beftand. Genoeg, men had reeds zoo langen tijd doen draalen, als de Bedienden noodig hadden, om het Raadhuis te ontvluchten, en zich te verbergen. Eene tweede verfchanfing, ook die deuren fluitende , die den toegang tot het binnenfte van het Raadhuis moesten openen, maakte eenen tweeden aanval noodzaaklijk. Nu, dagt de brave baudré, zouden de bedreigde flachtoffers der Volks-woede reeds in zekerheid gefield, en het gevaar ontweken zijn. Ook nu verwacht hij, dat de rust weldra herfteld zal wezen. Dan, helaas! hoe werd zijne menschlievende bedoeling te leur gefield! De woedende Hoop , door den tegenftand nog meer aangehitst , verzamelt zijne G s kracht,