Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der F RA NS C HEN. 227

idoor verzagtende middelen te leenigen? De aangenomen beginfelen zoo verr' te drijven , dat men, het koste wat het wilde, in geen verdrag wil treden met de heerfchende vooroordeelen, moet gewis , ten allen tijde, eene onvertzaagdheid ge» noemd worden , die zéér na grenst aan vermetelheid, omdat zij de vijanden der vrijheid verbittert, in piaatfe van hen te winnen , en dus den wensch niet alleen, maar zelfs de poogingen, levendig houd, om zich, nu of dan , op deze gewaande onderdrukking te wreeken , en zich te verheffen op de puinhoopen van dat gezag , hetgeen men zal kunnen vermeesteren. Dan, wie is nog vreemdeling in de gefchiedenisfen der Volken , om niet te weten, dat, naar gelang de verlichting , al nieer en meer, tot de maatfchappijen is doorgedrongen, de gewaande vorderingen van den zoogenoemden Adel , in eene meer dan gelijke maate, zijn toegenomen , en dat hij , met zijnen verpestenden adem , ook andere Burgerkringen vergiftigd heeft? Wie weet niet, dat wijsgeerte en natuur-rechten , door V 2 de

Sluiten