Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 ALGEMEENE VERBROEDERING

de grootfte verftanden, te vergeeffch zijn ingeroepen , om denzelven binnen de grenfen van s'Men fchen waarde en billijkheid te rug te voeren ? Wie weet niet, dat de Adel gelijk is aan den gifboom van Java , den Ubon - Uba 3 wiens doodende uitwaasfemingen , door zijnen gantfchen damp • kring , verwoesting en dood bereiden , en dat, ook alzoo , deszelfs befmettende dampen aan elke willekeurige Magt de fterkfte fappen aanvoeren , om daarin alle heure aanflagen te doopen ? Wien is het onbekend, dat alle maatiging van begrippen , alle aangeboden broederfchap , door deszelfs trawanten ïiiet anders is aangenomen, dan om, op hunne -beurt, die meesterfchap uit te oefenen , waartoe zij zich als bevoorrechte wezens , alleen gerechtigd waanen ?' Wien is het onbekend, dat billijkheid en goede trouw aan zijne eifchen zijn opgeofferd, zoo dikwerf zij zich magtig genoeg waanden, om den tegenftand van het vrijheid - minnend Volk, door hen met den naam van het Graauw, of ook van Vrienden van fchrik en re-

gee-

Sluiten