is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S TA AT S -V IJ A N D E N. 77

heid, ter-: belooninge haarer helden-deugd, tot de Hoofdftad des Rijks te vormen, in plaatfe van het trotfche Parijs, dat alle de fchuldige aanhangers van het nieuwe ftelfel bevattëde , — de Koningin , die reeds alle bewegingen zoo nadruklijk fcheen te begunftigen , tot medewerking te overreeden, — den Koning, door haaren invloed, en in overtuiging van den nood des vaderlands, te bewegen, dat hij zich midden onder hen zou begeven, die, ter handhavinge zijner kroon , en tot behoud van den lande, eenen openlijken opftand waagden , en dus, in de nieuw gevormde Hoofdrtad, als de éénige plaats, alwaar hij rechtgeaarde Franfchen , beminnaars van

hunnen Vorst , zou ontmoeten,

eindelijk, de beste maatregelen te nemen, hetzij de Nationale Vergadering den Monarch tot in den nieuwen rijks-zetel volgen, of zich, uit vrees voor de wraak van een koning-lievend Volk, ontbinden , of ook, indien zij geweld wilde pleegen, om zich ftaande te houden, — zie daar de eenvoudigfte en tevens krachtigfte middel