Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der GEESTLIJKHEID. 25

fchuldigen, ter verandwoording geroepen, en hij eindelijk, na de ernftigfte waarfchuwingen van den pauslijken zetel te hebben ontvangen, genoodzaakt werd, zijnen kardinaals-hoed naar Rome te rug te zenden.

Intusfchen, kwam deze kerk-hervorming geenszins lot ftand, zonder de geweldigfte bewegingen. Nog gingen veele weigerende Bisfchoppen voord, om de ledige plaatfen in hun Bisdom te vervullen, zonder zich aan de nieuwe wet te bekreunen. Van rondom, zond men ernftige uitnodigingen, om een heilig eed-gefpan te vormen te-r gen alle de gevaarlijke nieuwheden. Het Land, vooral, werd door brandbrieven geweldig ontrust. De fchijn van apostolifchen ijver gaf eenen heiligen glimp aan de fchandelijkfte vervloekingen. Hier, vereenigde men zich, bij onderteekening van duifenden , tot eene daadlijke wederftreeving, op grond van verklaarde onbillijkheid. Daar, riep men de banblikfems van het Vatikaan in , om hen allen, te treffen, die eenig kerklijk goed zouden aanflaan, of B 5 zich

Geweldige bewegingen , uit de i invoering dier Wet geboren.

Sluiten