is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONALE VERGADERING. 117

regeld befluit, zonder het aan eenige afzonderlijke Leden ter nadere onderzoeking op te dragen: en echter liet de welvoeglijkheid , het uitgedrukte gevoel over zoo groot een verlies, geen langer verwijl toe. De vaardigheid alleen des Voorzitters wist alles in één punt te vatten, en , op zijn voordel, werd, bij algemeene toejuiching, het navolgend befluit genomen:

„ De Nationale Vergadering befluit: dat

„ HONORIU.S RlQUETTI DE MlRA-

„ beau waardig word gekeurd de vereer„ ende erkendtenis, verfchuldigd aan de „ nagedachtenis van groote Mannen, die „ wel verdiend hebben bij het Vaderland. „ — Dat de nieuwe Kerk der H. Geno„ yeva tot dit roemruchtig oogmerk zal „ worden beflemd , met het Opfchrift: „ Het dankbaar Vaderland aan groote

„ Mannen. - Dat het overfchot des

.,, grooten Mans derwaards overgevoerd, ■— „ dat de gantfche Vergadering, als ver« „ tegenwoordigende de Franfche Natie, „ de lijk-begraavenis plegtig bijwoonen , „ en zijne nagedachtenis . door eene H 3 „ open-

Beiluit der Vergader-