Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sga AANHOUDING des KONINGS,

AfkondigIng aan de Natie.

bindtenis af te nemen ; dezen waren de maatregelen van voorzigtigheid, uit zucht van orde en veiligheid geboren. Zij kenmerkten den moed der Vertegenwoordigers, om, het kostte wat het wilde, de Vrijheid met den Staat te behouden. Eindelijk, men oordeelt, ook deze gelegenheid ten nutte te moeten maaken, om de beginfelen en drijfveeren van het openbaar gezag te ontwikkelen. Zulk eene kennisgeving was thands, en blijft altijd, de hechtfte grondflag van het heilzaam vertrouwen tusfchen het , Volk en zijne Vertegenwoordigers. „ Een gewigtige aanflag," dus begint de openlijke Afkondiging aan het Volk, „ is „ gefmeed. De Nationale Vergadering na„ derde tot het einde haarer langduurige „ en onvermoeide werkzaamheden. De „ Staatsregeling was bijkans voltooid. De „ ftormen der Omwenteling fchenen te be„ daaren : en echter hebben de vijanden „ der openbaare welvaart, door eene enkele „ wandaad, de gantfche Natie aan hunne „ wraak willen opofferen. Den Koning en „ zijn Gezin hebben zij, in den nacht van den zofien dezer Maand, ontvoerd."

„ Uwe

Sluiten