Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 GEVOLGEN van

perhoofd, toegerust met alle de begaafdheden van verftand en hart ,• om in de behoeften van een Volk te voorzien, dat in ftaat is, aan hem het volle vertrouwen te fchenken , hetgeen zijne verdienste en hun belang vordert. Dezelfde eeuwen, die Socratessen en Belisariussen,

ClMONS en ClNCIN atussen , B a r-

nevelden en de Grooten leverden, zouden voorzeker Koningen hebben kunnen vormen, zegenrijk voor elk Volk,, dat door hen wenschte' gelukkig te zijn. Maar, het is een oplettend oog op de menschlijke zaken; het is de befchouvving van het zon* derling beloop der omftandigheden; het zijn de vooroordeelen van opvoeding en ftand; het zijn de betrekkingen van den Vorst tot maagen en afhanglingen ; het is, in één woord, de ongelukkige bevinding, dat de Alleenheerfcher, met het beste voornemen zelfs, buiten ftaat is, om aan zijne beftemming te voldoen, omdat hij afhanglijk is van duifende toevalligheden, welke veelal buiten zijn vermogen werken: het is dit aanfchouwlijk bëzef, dat alle. troonen, van tijd tot tijd, ondermijnen, de ftaats-regeering

van

Sluiten