Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar zij.Hechts onfchuki was, de zijne, fnood verraad. En ik, ik lyde al 't Jeed, ik Iyde alleeen de fmaad, Daar de oorzaak, ongeftraft, van kwaad tot kwaad genegen, Door "t zelfde, of nieuw bedrog weer nieuw geweld zal plegen, Een andre maagd bederft, of in de ellende ftort, Waaraan Zarines ziel thans opgcöifert wordt! Zal mij de last der ftraf alleen doen nederzinken? Zal ik alleen den kelk van uwe gramfchap drinken, Terwyl mijn moorder, niet getroffen door uw wraak, De maat der boosheén vult ? fchoon 'k uw beftel niet laak', R xhtvaerde hemel! maar wat boosheid zult gij ftraffen, Indien gij moordenaars verfchooning wik verfchaff ,-n ? Dan, ach, wat zegt mijn drift! er is, na deez', een tyd, V_rrad r, die by God en de onfchuld ftrafbaar zyt; Die tyd komt fpoedig aan, zo waarlijk als uw daad.n, Die Gods gedreigd.n toorn vcor eeuwig op u laad'v.n, Niet vluchten kunnen voor de ftraf u reeds bereid, Wanneer ge 't vonnis hoort van Gods rechtvaerdigheid. Dan zult gij daar Zarine, en ik u weder vinden; Daar vorder ik u by mijn naderend ontbinden; Daar zult gij rekenfchap der traanen moeten doen, Die ik vergooten heb door liefde en hooploos woen,

Van

Sluiten