is toegevoegd aan uw favorieten.

Poezy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t Zondig Vaderland! hier ziet gij ook de vruchten Die van toegeevenheid en vryheid zyn te duchten, Wanneer het wulps vermaak, het zy by nacht of dag, Oogluikend, en voor geld, zyn hof ontfluiten mag. Vergeefsch is al uw zorg voor uw geliefde panden, Indien zij, eens ontfnapt uit uwe zekre handen, Verfchynen in den kring der hedendaagfche Jeugd, Die hel voor hunne ziel, die duivel voor hun deugd, Vergeefsch uw legerite met traanen nat te maaken, En voor uw dierbaar Kroost te bidden en te waaken, Zo 't, buiten uw gezicht, de waereld moet bezien, En flechts aan vrolykheid het weerloos harte bién. Maakt vry een heerlijk plan tot welzyn uwer kindren; Een enkeld avonduur kan zijnen voortgang hindren. Eèn Tapper, ééne Hoer bederft het beste hart, En dompelt hem en u in armoe, fchande, of fmart, Zo 't graf de hoop niet oogst van al uw levensdagen. Wien zult gij dan, met vrucht, uw rouw en Jyden klaagen, Zo God geen trooster is, in zo veel zielsverdriet, Als hem het hart doorboort die zulk. een Vader hiet ?

Die