Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorbericht

•** heh van dit Boek te zeggen. Het fprccfo ■ genoeg voor zich zeiven. In Duittihland heeft het eenen algemeenen opgang, en in eenen ongelooflijk korten tijd eenen tweeden druk noodzaaklijk gemaakt. Men heeft 'er den kundigen Man, dk zich zo geheel in den geest van de oude, en voor het hart toch altijd aandoenlijke Ridderzeeden verplaatfen kon, niet minder bewonderd, dan den zwierigen en vuurigen Schrijver, die zijne Lezer en overal zien en voelen deed, wat hij zelf zag en voelde, en hen juist hier door, terwijl hij hel enkel fcheen te vermaaken , met een der belangrijkfie tijdvakken uit de gefchiedenis nader bekend maakte, dan de gefchiedenis zelve, ook na tem lange en moeilijke infpanning, immer zou hebben hunnen doen. Lang heb ik gewenscht, dat dip werk aan mijne Landgenooten in hunne eigen taal

Sluiten